HÜMİK ASİT NEDİR?

HUMİK ASİT NEDİR?

Hümik asit, topraktaki organik maddenin ana maddesi olan humustur. Humik Asit humusun en aktif maddesidir. Günümüzde, artan kimyasal gübre kullanımı humusun hızla tükenmesine yol açmıştır. Ancak, humus, gübre alımını kolaylaştıran en önemli maddedir. Bu sorunu çözmek için, son yıllarda humik asit (humic fulvic) uygulamaları başlatılmıştır.

Toprak, cansız veya ayrışmış tüm organik maddeleri içeren organik bir maddedir. Tamamen ayrışmış organik yapılara HUMUS adı verilir. En iyi humus kaynağı, ayrıştırılmış bitki veya kompost malzemeleridir. Hümik asit içeriği yüksek olan humanlar da uzun süreli ve iyi humus kaynaklarıdır. Hümik maddeler üç ana gruba ayrılabilir: Fulvuik, Humik ve Humin.

Araştırmalara göre, toprağın verimliliği humik asitle orantılı olarak belirlenir. Bu asitlerin en önemli özelliği, çözünmeyen metal iyonları, hidroksit ve oksitleri gerektiğinde yavaş ve sürekli olarak bitkilere verme kabiliyetine sahip olmalarıdır. Bu nedenle, faydalar üç farklı sınıflandırma ile değerlendirilir.

Hümik Asitin Fiziksel Faydaları:

 • Toprağın yapısını düzelterek kil mineralleriyle birleşerek toprağı granül bir yapıya getirir.
 • Toprağın hava ve su geçirgenliğini arttırır, gevşeklik ve işleme özelliği artar ve topaklanma önlenir.
 • Verimsiz kil topraklarının bozulmasını sağlar ve toprağı verimli hale getirir.
 • Sıkışmış toprağı önler, şişkinlik ve havanın oluşmasına yardımcı olur.
 • Toprağın havalandırma özelliği arttığından köklerin havalandırılmasını sağlar.
 • Yorgun toprağı gençleştirmeye yardımcı olur.
 • Hümik asit kendi ağırlığının 20 katına kadar dayanabildiği için, toprağın su tutma oranını arttırır.
 • Su miktarını dengeler, bitkinin kuraklığa karşı direncini arttırır, kurak bölgelerde verimi arttırır. Az su ile verimli sulama sağlar.
 • Tohum yatağı koşulları uygun olmasına yardımcı olur.
 • Toprağın içindeki küçük parçacıkları birleştirerek, toprakta çatlamayı ve erozyonu önler.
 • Toprak rengini kararttığı için güneşin yararını arttırır.

Hümik Asitin Kimyasal Faydaları:

 • Temel ve asidik özelliklere sahip toprakları nötralize edin. Aşırı kireç ve tuzluluk oranını ortadan kaldırır ve pH dengesini ayarlar.
 • Suda çözünen inorganik gübreleri köklerde tutar ve gerektiğinde serbest bırakır.
 •  Kök çevresindeki besinlerin yıkanmasını önler.
 •  Aşırı gübreyi toprağa yavaşça verdiğinden verimli toprak yapısı sağlar.
 • Aşırı gübreleme nedeniyle hasarı önler.
 • Topraktaki iyon değişim kapasitesini arttırır.
 • Toprağın tuttuğu besinleri serbest bırakarak bitkinin kullanılmasını sağlar.
 •  Kimyasal olarak aktiftir ve toprakta çözünür veya çözünmeyen kompleksler halinde mineraller, metaller, organikler oluşturma özelliğine sahiptir. Bu şekilde, bitkiler gerekli besin maddelerini tutmaya hazırdır. Topraktaki azotu artırır, demir eksikliğinin giderilmesini sağlar.
 • Alkali ortamdaki metal oksit iyonlarını kullanarak organik metal kompleksleri oluşturur.
 • Topraktaki kireçteki karbondioksiti uzaklaştırır ve fotosentezde kullanmasını sağlar.
 • Topraktaki izlenebilirliği, potasyum, fosfor, azot, demir ve çinko gibi bitkilerin yüksek oranda emilimini sağlar.
 • Bitki gelişimi için gerekli mineraller bakımından zengindir.
 • Toprağın toksik, kirletici ve zararlı maddelerden uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Hümik Asitin Biyolojik Faydaları:


 • Hücre bölünmesini hızlandırdığından bitkilerin hızla büyümesine ve büyümesine yardımcı olur.
 • Ayrıca fidelerin büyümesini de destekler.
 • Kök gelişimini hızlandırır, kuvvetlerini sağlar.
 • Boyuna köklerin gelişmesine yardımcı olur. Bu nedenle, bitki daha fazla yiyecek sağlar.
 • Tohum çimlenmesini hızlandırır, bitkinin canlı kalmasını sağlar.
 • Meyvelerin hücre duvarı kalınlığını arttırır, depolama süresinin uzatılmasına ve raf ömrünün artmasına yardımcı olur.
 • Ürünler daha kaliteli. Hem görünümleri hem de besin değerleri yüksektir. Hümik asit kullanıldığında, topraktan elde edilen verim artar ve elde edilen ürünler besleyici ve sağlıklıdır.