LEONARDİT NEDİR?

LEONARDİT NEDİR?

Leonardit; Organik Toprak Düzenleyici Gübre

Leonardit, linyitin kömürleşme esnasında yüksek oranda oksidasyona uğramış hali olup, %35-85 arasında değişen miktarlarda hümik asit içeriğine sahiptir.

 

Leonardit, yüksek oranda hümik asitler dışında; karbon, makro ve mikro besin elementleri içeren, kömür düzeyine ulaşmamış tamamen doğal organik madde olarak da tanımlanır. İçerdiği yüksek orandaki hümik asitlerden dolayı önemli ekonomik değere sahiptirler.

Leonardit Organik Toprak Düzenleyici bitki besin maddeleri ile toprakta karıştırıldığında fosfor bakımından kaliteli, potasyum bakımından yetersizdir. Toprak reaksiyonları (ph) ise nötr düzeydedir.

 

Leonarditten elde edilen humik maddeler; humin, humik asit, fulvik asit ve ulmik asittir. Toprak; canlı, cansız ya da çürümüş olan organik maddeleri içerir ve tamamen çürümüş olan organik bileşenler humus olarak adlandırılır. En iyi humus kaynağı çürümüş bitki ya da kompost materyallerdir. Yuksek hümik asit içeriğine sahip humatlar da iyi bir humus kaynağı olarak bilinmektedir.

 

Leonardit; Organik Toprak Düzenleyici Gübre Kullanımı Ve Yararları

En kısa ifadeyle LEONARDİT’in kullanılması bitkiler için çok önemlidir. Yeter ki, bitki yüzeyi kalın bir tabaka şeklinde örtmüş olmasın. Ekili alanlara uygulanması ile boş yere de uygulanması arasında çok az bir fark mevcuttur. Sadece uygulama şartları değişecektir.

Bununla birlikte en uygun kullanım zamanı sonbahar ile erken ilkbahardır. Sebebi ise uygulanan leonarditin, sıcaklık ve yağış farklılıklarına maruz kalarak, daha ince parçacıklara bölünmesi sonucu, değme ve etkileşme yüzeyinin artacak olmasıdır. Başlangıçta tanecik büyüklüğü çok küçük olursa uygulaması zor olacaktır.

Ekilmemiş veya hasat yapılmamış arazilere yaz aylarında uygulama yapsak dahi çok büyük bir kaybımız olmaz. Aksine uygulama kolaylığı avantaj sayılacaktır. Ancak, tanecik büyüklüğü azalmadan leonarditin birçoğu toprak altına geçeceği için etkisi geç ve yavaş olur.

Leonardit bir ilaç değildir. Takviye edici, canlı sağlıklı besleyici verim arttırıcı ve sürdürülebilir tarımın en önemli besin maddelerinden biridir. Leonarditi en ucuza en fazla miktarda uygulamaya çalışın. Bunun için işçilik ve ambalaj maliyetlerinden kurtulma yollarını deneyin. Bunun için Çimeks sizlere en uygun ve en kaliteli ürünleri sunuyor.

Dolayısıyla LEONARDİT’in nasıl uygulanacağından daha önemlisi ne kadar uygulanacağıdır. Bitki verimi ve kalitesi dikkate alındığında, leonardit kullanım avantajları genel olarak şöyledir;

 •  Verim artışı sağlanır,
 •  Daha kaliteli, canlı, sağlıklı, besleyici ve standart ürün elde edilir,
 •  Önemli ölçüde erkencilik sağlanır,
 •  Gübre kullanılması durumunda, kullanılan gübre miktarı çok azaltılır,
 •  Leonardit toprağın yapısını mükemmel bir şekilde düzenler ve ıslah eder,
 •  Çevreye zarar vermediği gibi topraktaki mevcut kirlenmeleri giderir,
 •  Toprağın sıkışmasını önleyerek daha iyi havalanmasını sağlar,
 •  Toprağın su geçirgenliğini arttırır,
 •  Kumlu toprakların organik madde miktarını arttırır,
 •  Toprağın su tutma kapasitesini arttırır,
 •  Kuraklığa karşı su kayıplarını azaltarak toprak nemini korur,
 •  Toprak rengini koyulaştırdığı için güneş enerjisinden daha iyi yararlanmayı sağlar,
 •  Topraktaki yararlı mikroorganizma faaliyetlerinin artmasını sağlar,
 •  Toprağın ph yapısını düzenler ve toprağı nötralize eder,
 •  Hümik asit yüksek tuzlanma sonucu ortaya çıkan toksitlenmeleri düşürür.

 

Leonarditin Organik Toprak Düzenleyici ve Gübre Özelliği

Topraktaki organik madde yetersizliğini en yaygın giderme yolu toprağa ahır ve işletme gübrelerini ilave etmektir. Ahır gübreleri bazı yörelerde tezek olarak ısınma amaçlı kullanıldığı için miktarları yetersiz olup her zaman bulunamamaktadır, işletme gübreleri de pahalıdır. Bu nedenle, bu açığı giderecek çeşitli organik kökenli materyallere ihtiyaç vardır. Kömür gübresi, azotun yanı sıra bitki için azot kadar önemli olan karbonu da sağlar, toprağın nem tutma kapasitesini düzenler, hızlı pH değişmelerini önler, tanelerin yığışımını kolaylaştırır ve en önemlisi toprağı yavaş yavaş besleyerek, daha fazla azotun bitkiye geçmesini sağlar. Düşük ısıl değere sahip linyitleri kullanarak azotlu gübre hazırlanması amacıyla yapılan sera denemelerinde, buğdayın özel gübreler, kömür türevli gübreler ve bu gübrelerin karışımları halinde gelişmesi izlenmiş, gerekli kıyaslamalar yapıldığında kömür kökenli gübrelerin teşvik edici olduğu ortaya çıkmıştır. Linyitlerden maksimum azot içerikli mineral gübre elde edilmesi için optimum deney şartları belirlenmiştir. Linyit ve hümik asitlerden elde edilen organomineral gübrelerin sera şartlarında uygulanabilirliği araştırılmış ve tarımda kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

   LEONARDİT  DEĞERLERİ      

   Garanti Edilen İçerik    

   %W/W   

   Organik Madde               

   50    

   Toplam (Humik+Fulvik) Asit   

   50  

   Maximum Nem   

   35

   Ph   

   5-7   

 

Leonardit’in Tarımda Sağladığı verim artışı ve Oranları

Domates üretiminde % 100 oranında verim artışı sağladığı bulunmuştur. Domateslerin büyüme hızına ve verim artışına büyük etkisi olduğu bulunmuştur. Domates tohumlarına leonardit uygulanması ile fide ve genç bitkinin büyümesi oldukça hızlanmıştır ve ürün veriminde önemli bir artış sağlanmıştır. Ayrıca, domates meyveleri daha büyük ve daha güzel görünümlü olmuştur. Leonardit uygulanan seralardan elde edilen domatesler daha koyu kırmızı renkte olurken, sadece NPK gübre kullanılan seralardan elde dilenler açık kırmızı olmuştur.

Çözünebilir leonardit ( Aqua Humus) tütün tarlalarında testedilmiştir. Test sonuçları göstermiştir ki, leonarditin gübre ile birlikte kullanılması tütünün veriminde ve büyüme hızında önemli artışlar sağlamaktadır. Ayrıca, büyüyen tütün yaprakları daha geniş, daha yeşil ve daha güçlü olmuştur.

Kullanılan gübreye leonardit ilave edilince şeker pancarı üretiminde % 20 verim artışı sağlanmıştır.

Toprağa sadece Leonardit( gübresiz ) karıştırılması sonucu da arpa üretiminde % 20 verimartışı elde edilmiştir.

Leonardit, normal gübre ile birlikte, meyve ağaçlarında kullanılmıştır ve gelişmeye etkisi test edilmiştir. Leonardit’in etkisi ile gövde kesit alanların %24-%47 arası oranlarında daha fazla büyüdüğü bulunmuştur.

Gül ve papatyanın miktarı %30-100 arasında artmıştır, köklenme fazlalaşmıştır ve çiçeklerin açma zamanında 10-15 gün arası erkencilik sağlanmıştır.

Bütün narenciyelerde %30-60, Pamuk %10-30, Salatalık %34-38, Pancar, Turp %25-40, Patates, Havuç %25-40, Üzüm %25-30, Mısır %30, Elma %8-20, Lahana %25-50, Arpa %15-18, Buğday %13-25, Çayır, çimen, çim %100’e kadar artış sağlanmıştır.

Leonardit her türlü toprakta ve her türlü üründe, tartışmasız bir şekilde çok önemli oranlarda verim artışları sağlamaktadır. Aynı bitki için farklı testlerde farklı verim artışı oranları bulunmasının nedenleri: Toprak niteliklerini farklı olması, Kullanılan Leonardit kalitelerinin farklı olması, İklimsel farklılıklar, Test şartlarının ve test yöntemlerinin farklı olmasıdır.