Hümik Asitin Faydaları

HÜMİK ASİTİN FAYDALARI

Humik asitlerin toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine etkisi aşağıda özetlenmiştir.

Fiziksel yararlar:

 • Toprağın yapısını iyileştirirler.
 • Küçük toprak parçalarını birleştirerek toprağın çatlamasını, suyun yüzeyden akıp gitmesini engeller.
 • Toprağın gevşekliğini artırarak havalanmasını ve işlenebilirliğini artırırlar.
 • Su tutma kapasitesini artırdığından kuraklığa mukavemet sağlarlar.
 • Toprak rengini iyileştirirler ve daha çok güneş enerjisi emilimini sağlarlar.

Kimyasal Yararlar:

 • Toprak pH’sını düzenlerler.
 • Besinlerin ve suyun kökler tarafından alınmasını teşvik ederler.
 • Alkalin koşullarda metal iyonlar için doğal şelat oluşturarak bitki köklerinden emilimin daha kolay olmasını sağlarlar
 • Bitkiler için çok önemli olan organik maddeleri ve mineralleri sağlarlar.
 • Katyon değiştirme kapasitesine sahiptirler.
 • Demir, çinko gibi iz elementlerin bitkiler tarafından kullanılabilecek forma dönmelerini sağlarlar.
 • Topraktaki azotun bitkiler tarafından alınabilmesini en yüksek düzeye çıkarırlar.
 • Bitkilerdeki klorozun giderilmesine yardım ederler.

Biyolojik Yararlar:

 • Bitki enzimlerini uyarırlar.
 • Biyolojik süreçte katalizör görevi yaparlar.
 • Bitki köklerinin büyümesini desteklerler.
 • Kök hücre zarlarının geçirgenliğini artırarak, bitkilerin topraktan daha fazla besin maddesi almalarını sağlarlar.
 • Bitkilerde klorofil, şeker ve amino asitlerin oluşmasını teşvik ederler, vitamin ve minerallerin miktarının artmasını sağlarlar ve fotosentezi artırırlar.
 • Genel olarak ürün kalitesini artırırlar.
Doç.Dr.Serap SOYERGİN

Bir yanıt yazın